Cywilizacja zachodnia i CzasRozdział 1. Slajd 001
Skrót W rozdziale poddano analizie specyficzny fenomen współczesnej cywilizacji zachodniej – jej rosnącą szybkość w wielu dziedzinach. Zostało zdefiniowane pojęcie szybkości cywilizacyjnej i wskazano sposoby pomiaru tej prędkości. Zdefiniowane zostało także samo pojęcie cywilizacji zachodniej. Pokazano pięć wymiarów cywilizacyjnych: lokalizację geograficzną, dziedzictwo historyczne, elementy technopolis, systemy wartości oraz sferę życia […]

Rozdział 1 – Zachodnia cywilizacja i szybkość


Rozdział 7. Slajd 029
Skrót W rozdziale omówiono najnowsze (2002-2007) zdobycze nauki i techniki (zwłaszcza medycyny, farmacji i biotechnologii) w zakresie leczenia chorób i przeciwdziałania procesowi starzenia. Opisano też eksperymentalne, planowane i spodziewane technologie i produkty w tym zakresie oraz dyskusje wokół możliwych konsekwencji, m.in. społecznych i kulturowych, jakie mogą one wywołać. Po przekroczeniu […]

Rozdział 7 – Czas i Bycie w przyszłości
Rozdział 5. Slajd 001
Skrót W rozdziale omówiony został coraz powszechniejszy współcześnie typ reakcji kulturowych na zderzenie dokonań i ambicji w zakresie Bycia-Coraz-Dłużej z odwiecznym zjawiskiem śmierci. Wskazano także na istnienie przemian mentalnych, psychicznych i moralnych, które są coraz trwalszym efektem tych reakcji. Generalną reakcją Zachodu na to zderzenie jest narastające uznanie śmierci jako […]

Rozdział 5 – Śmierć w odwrocie


Rozdział 4. Slajd 001
Skrót W rozdziale zostały omówione podstawowe konsekwencje wzrostu wartości czasu. Są nimi realne procesy realokacji zasobów cywilizacyjnych, zarówno przeszłe, obecne jak i spodziewane, wynikający z nich dostrzegalny kierunek rozwoju zachodniej cywilizacji, mityczny sposób postrzegania rzeczywistości związanej z oczekiwaniami Dłużej oraz napięcia międzycywilizacyjne wynikłe z odmiennej szybkości procesu sekularyzacji i modernizacji […]

Rozdział 4 – Ku Byciu Bez KońcaRozdział 3. Slajd 001
Skrót Sekularyzacja podniosła wartość naszego czasu doczesnego a pierwsza połowa XX wieku przyniosła bezprecedensowy wzrost średniej długości życia. Mimo to, masowa artykulacja oczekiwań odnośnie dłuższego życia i żądań, by tak się stało, została na przeciąg kilkudziesięciu lat wytłumiona. Było to efektem kulminacji w drugiej  połowie wieku szczególnego zjawiska – tabu […]

Rozdział 3 – Tabu śmierci