Jacek Kwaśniewski


jacek9520@gmail.com

Jacek Kwaśniewski jest autorem siedmiu książek (*), kilkudziesięciu artykułów naukowych i recenzji, twórcą i redaktorem pierwszego w Polsce poradnika prywatyzacji, autorem szeregu prezentacji na konferencjach oraz sympozjach naukowych oraz kilkuset artykułów publicystycznych, głównie w prasie podziemnej stanu wojennego. Posiada stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych.


Odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski ( info ). Odznaczony przez Sekretarza Obrony USA orderem za wybitną służbę publiczną i wkład w bezpieczeństwo narodowe USA. (US Secretary of Defence Award for Exceptional Public Service, Citation ). Aktywny działacz opozycji demokratycznej i pierwszej Solidarności (do roku 1989).


Obszary zainteresowań naukowych:

  •  obecnie: teoria i historia cywilizacji, filozofia nauki, antropologia kultury, teologia
  •  dawniej: teoria funkcjonowania systemów komunistycznych, ekonomia, prywatyzacja.

od 2012
Praca naukowa, bez afiliacji instytucjonalnej, independent scholar

2006 -2011
Niezależny doradca i ekspert ekonomiczny. Ponadto praca naukowa

2004 – 2005
Fabryka Samochodów Osobowych SA (FSO), szef zespołu doradców FSO ds. prywatyzacji spółki

2003 – 2004
Tymczasowe Władze Koalicyjne (CPA – Coalition Provisional Authority), Irak, Bagdad. Stanowisko wicedyrektora Departamentu Rozwoju Sektora Prywatnego. Opracowanie programu prywatyzacji sektora państwowego, poradnika prywatyzacji dla rządu irackiego, programu przygotowania firm irackich do uczestnictwa w międzynarodowych przetargach na odbudowę irackiej gospodarki

1992 – 2003
Business Management & Finance SA. (BMF). Dyrektor i członek Zarządu. Firma działająca w obszarze bankowości inwestycyjnej, głównie obsługa prywatyzacji, fuzji i przejęć. W okresie 1992 – 2002 przeprowadziła transakcje o łącznej wartości 10 mld. USD

1990 – 1991
Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Przekształceń Własnościowych (w Ministerstwie Finansów), Ministerstwo Przekształceń Własnościowych (stanowisko dyrektora departamentu)

1975 – 1990
Uniwersytet Łódzki, Instytut Ekonomii. Stanowiska do adiunkta włącznie. Obszar zainteresowań: funkcjonowanie systemu politycznego i gospodarczego krajów komunistycznych. Doktorat ukończony w roku 1981, ale obrona zablokowana z powodu internowania autora w stanie wojennym. Doktorat obroniony w 1982, a następnie unieważniony (sic!) przez władze UŁ jako „antysocjalistyczy bełkot”. Całość opublikowana w wydawnictwach podziemnych, fragmenty w Praeger Publishers (1986). Doktorat obroniony ponownie w 1988 i ponownie unieważniony, tym razem przez Ministerstwo Nauki. Ostatecznie, stopień doktorski przyznany w 1989. Praca opublikowana w roku 1992 przez PWN pod tytułem „(Nie)realny socjalizm” (patrz zakładka Socjalizm).

____________________________

(*) Nierealny socjalizm   II   Poradnik prywatyzacji (red)   II   Jak sprzedałem Stocznię Gdańską   II   Cywilizacja zachodnia i Czas   II   Statki handlowe Średniowiecza   II   Wpływ Kościoła i chrześcijaństwa na postęp techniczny w Europie średniowiecznej   II   Następne sto, dwieście lat – czy śmierć zacznie stopniowo zanikać?   II   O ewolucji cywilizacji zachodniej  (wszystkie poza drugą i trzecią są na tej stronie)


Mój biogram w IV tomie Encyklopedii Solidarności „Opozycja w PRL 1976-1989”

Instytut Pamięci Narodowej o mnie

O mnie w Iraku w książce Karla Zinsmeistera „Dawn Over Baghdad” (str. 122-124)

Nota o mnie na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa  (od jakiegoś czasu nie działa z powodu braku funduszy SWS)