Jacek Kwaśniewski


jacek9520@gmail.com

Jacek Kwaśniewski jest autorem czterech książek, kilkudziesięciu artykułów naukowych i recenzji, twórcą pierwszego w Polsce poradnika prywatyzacji, autorem szeregu prezentacji na konferencjach oraz sympozjach naukowych oraz kilkuset artykułów publicystycznych, głównie w prasie podziemnej stanu wojennego. Posiada stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych.


Odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski ( info ). Odznaczony przez Sekretarza Obrony USA orderem za wybitną służbę publiczną i wkład w bezpieczeństwo narodowe USA. (US Secretary of Defence Award for Exceptional Public Service, Citation ). Aktywny działacz opozycji demokratycznej i pierwszej Solidarności (do roku 1989).


Obszary zainteresowań naukowych:

  •  obecnie: teoria i historia cywilizacji, filozofia nauki, antropologia kultury, teologia
  •  dawniej: teoria funkcjonowania systemów komunistycznych, ekonomia, prywatyzacja.

Od 2006
Praca naukowa. Ponadto niezależny doradca i ekspert ekonomiczny.

2004 – 2005
Fabryka Samochodów Osobowych SA (FSO); Szef zespołu doradców FSO ds. prywatyzacji spółki.

2003 – 2004
Tymczasowe Władze Koalicyjne (CPA), Irak, Bagdad; Stanowisko wicedyrektora Departamentu Rozwoju Sektora Prywatnego

1992 – 2003
Business Management & Finance SA. (BMF). Dyrektor i członek Zarządu. Firma działająca w obszarze bankowości inwestycyjnej, specjalizująca się w obsłudze prywatyzacji, fuzji i przejęć oraz restrukturyzacji. W okresie 1992 – 2002 przeprowadziła transakcje fuzji i przejęć o łącznej wartości 8 mld. USD.

1990 – 1991
Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Przekształceń Własnościowych (w Ministerstwie Finansów), Ministerstwo Przekształceń Własnościowych (stanowisko dyrektora departamentu)

1975 – 1990
Uniwersytet Łódzki; Instytut Ekonomii. Stanowiska do adiunkta włącznie. Obszar zainteresowań: Funkcjonowanie systemu politycznego i gospodarczego krajów komunistycznych. Doktorat ukończony w roku 1981, ale obrona wstrzymana z powodu internowania w stanie wojennym. Doktorat obroniony w 1982, a następnie unieważniony (sic!) przez władze UŁ jako „antysocjalistyczy bełkot”. Całość opublikowana w wydawnictwach podziemnych, fragmenty w Praeger Publishers (1986). Doktorat obroniony ponownie w 1988 i ponownie unieważniony, tym razem przez Ministerstwo Nauki. Ostatecznie tytuł doktorski przyznany w 1989. Praca opublikowana w roku 1992 przez PWN pod tytułem „(Nie)realny socjalizm” (patrz zakładka Socjalizm).


Nota o mnie na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa

O mnie w Iraku w książce Karla Zinsmeistera „Dawn Over Baghdad” (str. 122-124)

Mój biogram w IV tomie Encyklopedii Solidarności „Opozycja w PRL 1976-1989”

Instytut Pamięci Narodowej o mnie