Jacek Kwaśniewski


Jacek Kwaśniewski jest autorem czterech książek, kilkudziesięciu artykułów naukowych i recenzji, twórcą pierwszego w Polsce poradnika prywatyzacji, autorem szeregu prezentacji na konferencjach oraz sympozjach naukowych oraz kilkuset artykułów publicystycznych, głównie w prasie podziemnej stanu wojennego. Posiada stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych.


Obszary zainteresowań naukowych:

  •  obecnie: teoria i historia cywilizacji, filozofia nauki, antropologia kultury, teologia
  •  dawniej: teoria funkcjonowania systemów komunistycznych, ekonomia, prywatyzacja.

Od 2006
Praca naukowa. Ponadto niezależny doradca i ekspert ekonomiczny.

2004 – 2005
Fabryka Samochodów Osobowych SA (FSO); Szef zespołu doradców FSO ds. prywatyzacji spółki.

2003 – 2004
Tymczasowe Władze Koalicyjne (CPA), Irak, Bagdad; Stanowisko wicedyrektora Departamentu Rozwoju Sektora Prywatnego

1992 – 2003
Business Management & Finance SA. (BMF). Dyrektor i członek Zarządu firmy działającej w obszarze bankowości inwestycyjnej, specjalizującej się w obsłudze prywatyzacji, fuzji i przejęć oraz restrukturyzacji.

1990 – 1991
Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Przekształceń Własnościowych (w Ministerstwie Finansów), Ministerstwo Przekształceń Własnościowych (stanowisko dyrektora departamentu)

1975 – 1990
Uniwersytet Łódzki; Instytut Ekonomii. Stanowiska do adiunkta włącznie. Obszar zainteresowań: Funkcjonowanie systemu politycznego i gospodarczego krajów komunistycznych.


Odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski ( info ). Odznaczony przez Sekretarza Obrony USA orderem za wybitną służbę publiczną i wkład w bezpieczeństwo narodowe USA. (US Secretary of Defence Award for Exceptional Public Service, Citation ). Aktywny działacz opozycji demokratycznej i pierwszej Solidarności (do roku 1989).

Nota o mnie na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa

O mnie w Iraku w książce Karla Zinsmeistera „Dawn Over Baghdad” (str. 122-124)