Inne teksy


jacek9520@gmail.com tematyka   cywilizacja zachodnia,  filozofia,  teologia,  ekonomia,  inne Cywilizacja zachodnia i fenomen europejski Podbój świata przez Europę, 1492-1914, obliczony w mln. km. kw. w siedmiu punktach czasowych Debata nad europejską ekspansją nowożytną powinna bazować na niekwestionowanym, podstawowym skwantyfikowaniu zagadnienia, czyli odpowiedzi na pytanie, jak w okresie od XV do […]

Inne teksty


My current work Lipiec 2021 Uważny czytelnik zauważył, że ciągle robię co innego, niż zamierzam. Teksty, które zapowiadałem leżą odłogiem. Tymczasem opublikowałem argumentację na rzecz Kościoła i chrześcijaństwa, jako głównych zmiennych wyjaśniających fenomen europejski. A teraz sprawiam moim czytelnikom niespodziankę tekstem, w którym obliczam tempo i skalę europejskiej kolonizacji. Skłoniła […]

Bieżące informacje nad czym pracuję (od 2021)


grudzień 2020 Właśnie ukazało się siódme wydanie książki Miltona Friedmana (Nobel z ekonomii 1976) i Rose Friedman, Wolny Wybór. Przetłumaczyłem tę książkę w roku 1985, już po wyrzuceniu mnie ze stanowiska nauczyciela akademickiego w Uniwersytecie Łódzkim (uznano mnie za wroga partii, patrz  biogram). I oto widzę moje tłumaczenie, wydane po […]

Milton i Rose Friedman, Wolny WybórChrześcijaństwo a ekspansja cywilizacji zachodniej.  Streszczenie cała książka wersja pdf         podstrona Jacentego Siewierskiego Ze wstępu W opracowaniu definiuje się kulturę i cywilizację jako dwa różne i trudne do rozdzielenia pnie rozwoju, przy czym kultura oznacza sferę dziedzictwa, a cywilizacja sferę konstrukcji. Kultura w takiej definicji to coś, co wyrasta […]

Jacenty Siewierski


  pobierz / wydrukuj tekst Wstęp Stanisław Jerzy Lec pisał, że dzieci rodzą się z prywatnej inicjatywy na społeczne zamówienie. Dokładnie tak samo jest z tym tekstem. Prezentując na publicznych forach tematy, które dotykały problemu zła, spotykałem się co i raz z pytaniem: jak pan rozumie zło? A według pana […]

Czym jest zło? Dlaczego czynimy zło?


Wiersz zamieszczony w miesięczniku Tygiel Kultury 1-3 / 2010 Jacek Kwaśniewski Istota poezji Po pierwsze poeta nie wykorzystuje całej szerokości strony ale przeważnie pisze do jednej trzeciej zdarzają się wyjątki które tę regułę potwierdzają po drugie poeta nie korzysta w zasadzie ze znaków przestankowych aczkolwiek stosuje znaki diakrytyczne, czyli ą, […]

Istota poezji  pobierz / wydrukuj tekst Średniowieczna rewolucja rolnicza, czyli o pochodzeniu środków, dzięki którym Europa zaczęła pościg za ówczesnymi potęgami W VII wieku Europa była zacofanym zakątkiem Eurazji. W porównaniu z okresem klasycznym nastąpił głęboki regres w kulturze i gospodarce. Handel i komunikacja prawie zamarły. Drogi, mosty, akwedukty, porty, pałace, […]

Średniowieczna Rewolucja Rolnicza