Inne teksy


Chrześcijaństwo a ekspansja cywilizacji zachodniej.  Streszczenie cała książka wersja pdf         podstrona Jacentego Siewierskiego Ze wstępu W opracowaniu definiuje się kulturę i cywilizację jako dwa różne i trudne do rozdzielenia pnie rozwoju, przy czym kultura oznacza sferę dziedzictwa, a cywilizacja sferę konstrukcji. Kultura w takiej definicji to coś, co wyrasta […]

Jacenty Siewierski


  pobierz / wydrukuj tekst Wstęp Stanisław Jerzy Lec pisał, że dzieci rodzą się z prywatnej inicjatywy na społeczne zamówienie. Dokładnie tak samo jest z tym tekstem. Prezentując na publicznych forach tematy, które dotykały problemu zła, spotykałem się co i raz z pytaniem: jak pan rozumie zło? A według pana […]

Czym jest zło? Dlaczego czynimy zło?


Wiersz zamieszczony w miesięczniku Tygiel Kultury 1-3 / 2010 Jacek Kwaśniewski Istota poezji Po pierwsze poeta nie wykorzystuje całej szerokości strony ale przeważnie pisze do jednej trzeciej zdarzają się wyjątki które tę regułę potwierdzają po drugie poeta nie korzysta w zasadzie ze znaków przestankowych aczkolwiek stosuje znaki diakrytyczne, czyli ą, […]

Istota poezji  pobierz / wydrukuj tekst Średniowieczna rewolucja rolnicza, czyli o pochodzeniu środków, dzięki którym Europa zaczęła pościg za ówczesnymi potęgami W VII wieku Europa była zacofanym zakątkiem Eurazji. W porównaniu z okresem klasycznym nastąpił głęboki regres w kulturze i gospodarce. Handel i komunikacja prawie zamarły. Drogi, mosty, akwedukty, porty, pałace, […]

Średniowieczna Rewolucja Rolnicza


  pobierz / wydrukuj tekst Należy sobie dokładnie uświadomić, o czym de facto mówimy, gdy rozprawiamy o średniowiecznych młynach i wiatrakach. Otóż mówimy o tworzeniu w Europie infrastruktury energetycznej dla potrzeb powstającego przemysłu. Pierwszej o takiej skali na świecie. Kiedy rewolucja rolnicza zaczęła tworzyć od XI-XII wieku nadwyżkę pozwalającą na […]

Młyny i wiatraki. Energetyka przemysłowa Średniowiecza
Spis treści Wstęp Człowiek Zachodu i pragnienie Transcendencji Bóg, miłość, zło i wolna wola w doktrynie Kościoła Dobry, wszechmocny Bóg, zło i Boża Opatrzność – jak to pogodzić? Podsumowanie Abstract Fragmenty Do klasycznych trzech problemów teodycei (wszechmocny i kochający Bóg a istnienie zła) należy dodać czwarty: Bożą Opatrzność, która działa […]

Streszczenie – Miłość, przypadek czy tajemnica? Logika działania Opatrzności