Inne teksy


Kiedy Pan Bóg tworzył Wszechświat, wezwał archanioła odpowiedzialnego za powstanie jego części, nazwanej później supergromadą Laniakei, dał mu stertę szkiców i powiedział: – Słuchaj Darwin, za dziewięć miliardów lat w Drodze Mlecznej, tej galaktyce w Supergromadzie Lokalnej, powstanie Układ Słoneczny i Ziemia. Po następnych czterech i pół miliardach lat, na […]

Jak powstał Wszechświat


jacek9520@gmail.com tematyka   cywilizacja zachodnia,  filozofia,  teologia,  ekonomia,  inne Cywilizacja zachodnia i fenomen europejski Lęk przed śmiercią jako jedno ze źródeł dynamiki Zachodu (2024) Zostałem poproszony o wygłoszenie wykładu na podstawie mojej książki „O ewolucji cywilizacji zachodniej” (2023). Robiąc streszczenie przemyślałem krytycznie całą książkę i przedstawiony tutaj materiał zawiera szereg […]

Inne teksty


My current work Czerwiec / June 2024 Gdzieś w lutym albo w marcu poproszono mnie o wygłoszenie wykładu na podstawie książki „O ewolucji cywilizacji zachodniej”, którą referowałem na XII Zjeździe Filozoficznym (2023). Przerwałem pracę nad jej aktualizacją i zacząłem myśleć, jak ją streścić na 45-50 minut. To, co prezentuję teraz, […]

Bieżące informacje nad czym pracuję (od 2021)grudzień 2020 Właśnie ukazało się siódme wydanie książki Miltona Friedmana (Nobel z ekonomii 1976) i Rose Friedman, Wolny Wybór. Przetłumaczyłem tę książkę w roku 1985, już po wyrzuceniu mnie ze stanowiska nauczyciela akademickiego w Uniwersytecie Łódzkim (uznano mnie za wroga partii, patrz  biogram). I oto widzę moje tłumaczenie, wydane po […]

Milton i Rose Friedman, Wolny Wybór


Chrześcijaństwo a ekspansja cywilizacji zachodniej.  Streszczenie cała książka wersja pdf         strona Jacentego Siewierskiego Ze wstępu W opracowaniu definiuje się kulturę i cywilizację jako dwa różne i trudne do rozdzielenia pnie rozwoju, przy czym kultura oznacza sferę dziedzictwa, a cywilizacja sferę konstrukcji. Kultura w takiej definicji to coś, co wyrasta […]

Jacenty Siewierski


  pobierz / wydrukuj tekst Wstęp Stanisław Jerzy Lec pisał, że dzieci rodzą się z prywatnej inicjatywy na społeczne zamówienie. Dokładnie tak samo jest z tym tekstem. Prezentując na publicznych forach tematy, które dotykały problemu zła, spotykałem się co i raz z pytaniem: jak pan rozumie zło? A według pana […]

Czym jest zło? Dlaczego czynimy zło?Wiersz zamieszczony w miesięczniku Tygiel Kultury 1-3 / 2010 Jacek Kwaśniewski Istota poezji Po pierwsze poeta nie wykorzystuje całej szerokości strony ale przeważnie pisze do jednej trzeciej zdarzają się wyjątki które tę regułę potwierdzają po drugie poeta nie korzysta w zasadzie ze znaków przestankowych aczkolwiek stosuje znaki diakrytyczne, czyli ą, […]

Istota poezji