Inne teksy


Kiedy Pan Bóg tworzył Wszechświat, wezwał archanioła odpowiedzialnego za powstanie jego części, nazwanej później supergromadą Laniakei, dał mu stertę szkiców i powiedział: – Słuchaj Darwin, za dziewięć miliardów lat w Drodze Mlecznej, tej galaktyce w Supergromadzie Lokalnej, powstanie Układ Słoneczny i Ziemia. Po następnych czterech i pół miliardach lat, na […]

Jak powstał Wszechświat


jacek9520@gmail.com tematyka   cywilizacja zachodnia,  filozofia,  teologia,  ekonomia,  inne Cywilizacja zachodnia i fenomen europejski O ewolucji cywilizacji zachodniej (szkic teoretyczny, 2023) Tekst jest zapisem pomysłu, jak spojrzeć na ewolucję naszej cywilizacji na przestrzeni kilkunastu wieków, by dostrzec logikę jej rozwoju. Moja propozycja nie wyjaśnia wszystkiego, ale jest dobrym punktem startu, […]

Inne teksty


My current work Styczeń / January 2023 Prezentuję zaawansowaną, ale nie finalną, wersję tekstu, nad którym pracuję od kilku miesięcy; jak spojrzeć na historię zachodniej cywilizacji, by dostrzec logikę jej rozwoju. To swego rodzaju mapa drogowa. Zawiera podstawowe pomysły oraz instrukcję dalszej pracy, jaki obrać kierunek, na co zwracać uwagę. […]

Bieżące informacje nad czym pracuję (od 2021)grudzień 2020 Właśnie ukazało się siódme wydanie książki Miltona Friedmana (Nobel z ekonomii 1976) i Rose Friedman, Wolny Wybór. Przetłumaczyłem tę książkę w roku 1985, już po wyrzuceniu mnie ze stanowiska nauczyciela akademickiego w Uniwersytecie Łódzkim (uznano mnie za wroga partii, patrz  biogram). I oto widzę moje tłumaczenie, wydane po […]

Milton i Rose Friedman, Wolny Wybór


Chrześcijaństwo a ekspansja cywilizacji zachodniej.  Streszczenie cała książka wersja pdf         podstrona Jacentego Siewierskiego Ze wstępu W opracowaniu definiuje się kulturę i cywilizację jako dwa różne i trudne do rozdzielenia pnie rozwoju, przy czym kultura oznacza sferę dziedzictwa, a cywilizacja sferę konstrukcji. Kultura w takiej definicji to coś, co wyrasta […]

Jacenty Siewierski


  pobierz / wydrukuj tekst Wstęp Stanisław Jerzy Lec pisał, że dzieci rodzą się z prywatnej inicjatywy na społeczne zamówienie. Dokładnie tak samo jest z tym tekstem. Prezentując na publicznych forach tematy, które dotykały problemu zła, spotykałem się co i raz z pytaniem: jak pan rozumie zło? A według pana […]

Czym jest zło? Dlaczego czynimy zło?Wiersz zamieszczony w miesięczniku Tygiel Kultury 1-3 / 2010 Jacek Kwaśniewski Istota poezji Po pierwsze poeta nie wykorzystuje całej szerokości strony ale przeważnie pisze do jednej trzeciej zdarzają się wyjątki które tę regułę potwierdzają po drugie poeta nie korzysta w zasadzie ze znaków przestankowych aczkolwiek stosuje znaki diakrytyczne, czyli ą, […]

Istota poezji