Rozdział 7 – Czas i Bycie w przyszłości


Skrót

W rozdziale omówiono najnowsze (2002-2007) zdobycze nauki i techniki (zwłaszcza medycyny, farmacji i biotechnologii) w zakresie leczenia chorób i przeciwdziałania procesowi starzenia. Opisano też eksperymentalne, planowane i spodziewane technologie i produkty w tym zakresie oraz dyskusje wokół możliwych konsekwencji, m.in. społecznych i kulturowych, jakie mogą one wywołać.

Po przekroczeniu granicy 80-85 lat średniej długości życia coraz większym problemem zaczyna być sam proces starzenia a nie poszczególne choroby. Omówiono biologiczne i biochemiczne aspekty mechanizmu starzenia oraz trzy wielkie, ale tylko częściowo spełnione w drugiej połowie XX wieku pomysły na Bycie-Coraz-Dłużej: transplantologię, implantologię oraz biotechnologię i inżynierię genetyczną.

Szczególna uwaga została poświęcona omówieniu najbardziej obiecującej obecnie drodze ku wydłużaniu życia – biotechnologii. W wersji zaktualizowanej (2016) zostaną przedstawione kolejne generacje leków opartych na białkach modyfikowanych genetycznie, zastosowania technik inżynierii genetycznej do selekcji zarodków (PGD i PGH). Omówiony będzie stan zaawansowania i problemy związane z terapiami genetycznymi i modyfikacjami komórek linii płciowej (plemniki i jaja).

Została przedstawiona dyskusja wokół konsekwencji społecznych, kulturowych, politycznych i moralnych w przypadku wynalezienia i zastosowania technik modyfikacji człowieka według zaprojektowanych i dziedzicznych cech fizycznych i osobowościowych. Zaprezentowano przeciwstawne stanowiska na temat realności wprowadzenia tych technologii. Został m.in. przedstawiony nurt transhumanizmu, którego przedstawiciele bardzo pozytywnie i optymistycznie oceniają możliwości i tempo wprowadzenia do naszych genotypów głębokich zmian dziedzicznych.

Na koniec rozdziału zaprezentowano hipotezę o możliwym w przyszłości osłabieniu a nawet wygaśnięciu pragnienia Bycia-Coraz-Dłużej ze względu na utratę chęci i potrzeby zachowania własnej tożsamości w czasie wraz ze znaczącym wydłużaniem życia w coraz bardziej przyspieszającej cywilizacji.


Slajdy

Kliknięcie na miniaturkę powiększa slajd, aby go można obejrzeć. Najechanie kursorem na powiększony slajd po jego prawej stronie pokazuje strzałkę w prawo. Kliknięcie na tę strzałkę przenosi na następną stronę. Najechanie kursorem na powiększony slajd po jego lewej stronie pokazuje strzałkę w lewo. Kliknięcie na tę strzałkę przenosi na poprzednią stronę.