Cywilizacja zachodnia – historia i teoria

rola chrześcijaństwa w powstaniu nowożytnej nauki, technologii i gospodarki

recenzje i streszczenia książek      filozofia i teologia       inne teksty


teksty ostatnie, aktualnie polecane, news

kliknięcie na link poniżej przenosi do miejsca, gdzie jest tekst lub news

(10.2020) aktualizacja – Edward Grant, Średniowieczne podstawy nauki nowożytnej – streszczenie

(03.2020)  informacja – Christianitas. Fenomen europejski i chrześcijaństwo: koncepcja i stan zaawansowania

(06.2020 ENG) information – Christendom – Idea of New Book & What’s Been Done To Date

(11.2018)  streszczenie książki – Cywilizacja zachodnia i Czas (aktualizacja)

(06.2020 ENG) book synopsis – Western Civilization & Time

(02.2020)  kolejna aktualizacja – Średniowieczna rewolucja rolnicza w liczbach

(01.2020)  rozdział książki – Wpływ Kościoła i chrześcijaństwa na postęp techniczny w Europie średniowiecznej

(04.2019)  artykuł –  Co przyspiesza a co hamuje postęp techniczny. Z historii technologii

Podstrona  Czemu Europa  jest poświęcona pracom Jacentego Siewierskiego


Cywilizacja zachodnia i Czas

Cywilizacja zachodnia rzuca wyzwanie śmierci. Robi to bez fanfar, ale konsekwentnie. Kierunek nadało, trwające kilkaset lat, przekształcenie czasu w jedną z najważniejszych wartości. Czas jako wartość widać w kulcie szybkości, w kulcie młodości i żądaniu, by żyć coraz dłużej. Nie ma innych priorytetów, które równie szybko zwiększają swój udział w PKB. Jak do tego doszło? Co będzie dalej? O tym jest ta książka.

Można w niej szukać odpowiedzi na pytanie, jak rosnąca wartość czasu przyspiesza historyczny bieg Zachodu, wytycza kierunki rozwoju nauki, technologii i gospodarki i staje się równocześnie naszym przymusem (Czas jako Szybciej) i celem (Czas jako bycie coraz Dłużej).

Książka pobrana z mojej strony 45 734 razy w okresie 2012-2014

Christianitas Historyczny fenomen europejski

Terminem fenomen europejski określa się trwałe przyspieszenie rozwoju Europy począwszy od XI-XII wieku, w porównaniu z innymi, wielkimi cywilizacjami świata. Realizuję projekt o roli chrześcijaństwa w powstaniu tego fenomenu. Na stronie Christianitas przedstawiam koncepcję książki oraz kilkanaście tekstów, które są jej fragmentami lub wersjami do dyskusji.

Główna teza pracy brzmi, że Kościół i chrześcijaństwo, w okresie od XI do XV wieku, odegrały kluczową rolę w inicjowaniu cywilizacyjnej eksplozji nowożytnej Europy.

Doktryna i Kościół były wszechobecnym katalizatorem, współsprawcą a także filtrem przesiewającym impulsy płynące z zewnątrz. Do szczegółowego badania tego wpływu wybrałem trzy obszary problemowe: powstanie nowożytnej nauki, technologii i gospodarki rynkowej.

Od 2018 roku nawiązałem ścisłą współpracę z Jacentym Siewierskim. Należy on do grona najwybitniejszych specjalistów w zakresie teorii i historii cywilizacji. Jest autorem najlepszej polskiej pracy o chrześcijańskich korzeniach cywilizacji zachodniej. J. Siewierski ma swoją podstronę na moim portalu, zatytułowaną Czemu Europa?


Inne teksty

Artykuły głównie związane z tematem cywilizacja zachodnia a także książka o statkach Średniowiecza. Między innymi: ● zachodnie tabu śmierci ● filozofia nauki a teoria cywilizacji  ● nauka a religia – ewolucja poglądów ● Islam i Rosja wobec Zachodu ● poczucie winy w kulturze Zachodu ● optymistycznie o konieczności zła ● paradoksy sensu życia ● historia technologii średniowiecznej (rolnictwo, młyny, statki). Także moje niektóre prace z lat 80. z sowietolocgii oraz tłumaczenia.

Recenzje

Recenzje, opisy, streszczenia lub notki na temat książek z następujących dziedzin: ● historia i teoria nauki (E.Grant, H.Butterfield, S.Jaki, S.Shapin, A.Whitehead) ● historia i teoria cywilizacji (P.Chaunu, R.Duchesne, E.L.Jones, J.Kłoczowski, J.Delumeau, D.Landes, R.Wright, M.Simon, T.Woods) ● historia technologii (M.Taylor, A.Pacey) ● historia informatyki (G.Dyson) ● filozofia religii (A.Plantinga) ● historia fizyki współczesnej (B.Greene). Omówione prace, to z reguły ważne pozycje w literaturze przedmiotu.


Fotografia, film amatorski, sprzęt audio

Od roku 2014 publikuję teksty, jak zrobić amatorski film rodzinny, aby nie nudził osób spoza najbliższej rodziny a jego przygotowanie nie zabrało zbyt wiele czasu. W roku 2015 zamieściłem dwie obszerne recenzje domowych systemów głośnikowych. Na stronie są także prezentacje technik fotograficznych związanych z wykonywaniem obrazów panoramicznych, testy aparatów, rady dla przygotowujących wystawy fotograficzne i bardzo popularna instrukcja jak robić zdjęcia produktów sprzedawanych w Internecie.

Socjalizm

Ebook pt. (Nie)realny socjalizm. Klasyka sowietologii. O genezie ideologicznej i mechanizmie działania systemu politycznego w krajach komunistycznych. Warunkiem jego trwania było zablokowanie swobodnej artykulacji interesów. System blokowania pokazujemy na przykładzie władz lokalnych (m.in. ewolucja systemu wyborczego), prasy (m.in. analiza działania cenzury) i partii komunistycznej. Jedna z niewielu globalnych propozycji teoretycznych analizy komunizmu.

Książka pobrana z mojej strony 27 882 razy w okresie 2012-2014


kontakt adres-mail-gmail-9520           w niektórych tekstach w formacie pdf podany jest stary adres mojej strony.  Stopniowo to zmieniam na obecny


.
jezus_milosierdzie_04