Cywilizacja zachodnia – historia i teoria

Rola chrześcijaństwa w powstaniu nowożytnej nauki, technologii i gospodarki
recenzje i streszczenia książek      filozofia i teologia       inne teksty

kwiecień 2023 1/  Przedstawiam nową, znacznie poszerzoną, wersję tekstu o ewolucji zachodniej cywilizacji  2/  przedstawiam uzupełnienie tekstu z 2022 o konsekwencjach potencjalnego przedłużenia naszego życia o kilkaset lat   3/  zaczynam aktualizację tekstu i podstrony Christianitas. Potem wezmę się za prace redakcyjne przy kilku tekstach  4/ w okresie 2020-IV.2023 umieściłem na mojej stronie nowe teksty o łącznej objętości 709 stron (zobacz), w tym 518 stron własnych tekstów, kilka tłumaczeń i jedno streszczenie  nad czym aktualnie pracuję / my current work 

Браття Українці, ми з вами! В Польщі ваш другий дім       Путін, iди на хуй !!!

teksty ostatnie, aktualnie polecane
kliknięcie na link poniżej przenosi do miejsca, gdzie jest tekst lub news

(05.2023) wersja poszerzona – O ewolucji cywilizacji zachodniej

(10.2022) dwa wykłady na YouTube – 1/ średniowieczny fenomen europejski     2/ jak jest on tłumaczony w literaturze

(06.2022) artykuł – Następne sto, dwieście lat: czy śmierć zacznie stopniowo zanikać?

(2014)  analiza (wciąż aktualna) –  Rosja czyli nieszczęście świata

(08.2021) artykuł – Ekspansja zachodniej cywilizacji 1492 – 1914. Zmiany wielkości obszarów uzależnionych od Zachodu

(03.2021) nowy fragment książki – Rzymska flota handlowa okresu Cesarstwa: szacunek wielkości


Cywilizacja zachodnia i Czas

Cywilizacja zachodnia rzuca wyzwanie śmierci. Robi to bez fanfar, ale konsekwentnie, krok po kroku. Kierunek nadało przekształcenie czasu w jedną z najważniejszych wartości. Jest to proces trwający już kilkaset lat. Czas jako wartość widać w kulcie szybkości, w kulcie młodości i żądaniu, by żyć coraz dłużej. Realizacja tych priorytetów pochłania coraz większy procent PKB. Jak do tego doszło? Co będzie dalej? O tym jest ta książka.

Można w niej szukać odpowiedzi na pytanie, jak rosnąca wartość czasu przyspiesza historyczny bieg Zachodu, wytycza kierunki rozwoju nauki, technologii i gospodarki i staje się równocześnie naszym przymusem (Czas jako Szybciej) i celem (Czas jako bycie coraz Dłużej).

Książka pobrana z mojej strony 45 734 razy w okresie 2012-2014

(08.2021) Czytając Canettiego trafiłem na jego myśl, która dobrze pasuje jako motto mojej książki: „Po to, żeby było więcej czasu, wszystko nabiera szybkości. Lecz mimo to czasu jest coraz mniej”.

Christianitas   Historyczny fenomen europejski

(aktualizacja maj 2021) Terminem fenomen europejski określa się trwałe przyspieszenie rozwoju Europy począwszy od XI-XII wieku. W ciągu kilkuset lat staliśmy się szybsi i potężniejsi od największych ówczesnych potęg świata. Realizuję projekt o roli chrześcijaństwa w powstaniu tego fenomenu. Na stronie Christianitas przedstawiam koncepcję książki oraz linki do kilkadziesięciu tekstów, które są jej fragmentami.

Główna teza pracy brzmi, że Kościół i chrześcijaństwo odegrały pierwszorzędną rolę w inicjowaniu cywilizacyjnej eksplozji Europy w okresie od XI do XV wieku. Co nie znaczy, że wolno pomijać inne czynniki.

Doktryna i Kościół były katalizatorem, współsprawcą a także filtrem przesiewającym impulsy płynące z zewnątrz. Do szczegółowego badania tego wpływu wybrałem trzy obszary problemowe: powstanie nowożytnej nauki, technologii i gospodarki rynkowej.

Od 2018 roku współpracuję z Jacentym Siewierskim, autorem najlepszej polskiej pracy o chrześcijańskich korzeniach naszej cywilizacji. Ma na moim portalu swoją podstronę   Czemu Europa? 


Inne teksty

Artykuły i większe teksty, głównie związane z tematem cywilizacja zachodnia. Między innymi: ● Średniowieczne statki handlowe (ebook) ● nauka i religia – historiografia problemu ● jak i dlaczego powstało zachodnie tabu śmierci ● Rosja, czyli nieszczęście świata ● optymistycznie o konieczności zła ● miłość Boga – informacja dla ateistów ● poczucie winy w kulturze Zachodu ● paradoksy sensu życia ● wpływ Kościoła i chrześcijaństwa na postęp techniczny w Europie średniowiecznej ● także moje niektóre prace z lat 80. z sowietologii oraz tłumaczenia. 

Recenzje

Recenzje, opisy, streszczenia lub notki na temat książek z następujących dziedzin: ● historia i teoria nauki (E.Grant, H.Butterfield, S.Jaki, S.Shapin, A.Whitehead) ● historia i teoria cywilizacji (P.Chaunu, R.Duchesne, E.L.Jones, J.Kłoczowski, J.Delumeau, D.Landes, R.Wright, M.Simon, T.Woods) ● historia technologii (M.Taylor, A.Pacey) ● historia informatyki (G.Dyson) ● filozofia religii (A.Plantinga) ● historia fizyki współczesnej (B.Greene). Omówione prace, to z reguły ważne pozycje w literaturze przedmiotu.


Fotografia, film amatorski, sprzęt audio

W latach 2009 – 2015 zamieściłem kilkanaście tekstów o fotografii i filmie amatorskim. Swego czasu fotografia i film były moją pasją (na koncie kilka wystaw, m.in. w Kijowie). 2014 – 2015 zamieściłem dwa teksty, jak robić amatorski film rodzinny, aby nie nudził osób spoza najbliższej rodziny a jego przygotowanie nie zabrało zbyt wiele czasu. W roku 2015 opublikowałem dwie obszerne recenzje domowych systemów głośnikowych. Na stronie są także prezentacje technik fotograficznych związanych z wykonywaniem obrazów panoramicznych, testy aparatów, rady dla przygotowujących wystawy fotograficzne i bardzo popularna kiedyś instrukcja, jak robić zdjęcia produktów sprzedawanych w Internecie.

Socjalizm

Ebook pt. (Nie)realny socjalizm. Książka napisana przeze mnie i mojego przyjaciela, Jurka Drygalskiego. Klasyka sowietologii. Traktuje o genezie ideologicznej i mechanizmie działania systemu politycznego w krajach komunistycznych. Pisana w PRL jako doktorat, już po obronie unieważniony jako „antysocjalistyczny bełkot”. Teza główna: warunkiem  trwania systemu komunistycznego było stałe blokowanie swobodnej artykulacji interesów. System blokowania pokazany na przykładzie władz lokalnych, prasy i partii komunistycznej. Jedna z niewielu globalnych propozycji teoretycznych analizy komunizmu.

Książka pobrana z mojej strony 27 882 razy w okresie 2012-2014


kontakt adres-mail-gmail-9520           w niektórych tekstach w formacie pdf podany jest stary adres mojej strony.  Stopniowo to zmieniam na obecny


.
jezus_milosierdzie_04