Cywilizacja zachodnia – historia i teoria

rola chrześcijaństwa w powstaniu nowożytnej nauki, technologii i gospodarki

recenzje i streszczenia książek      filozofia i teologia       inne teksty

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie jacek.kwasniewski-2.jpg

listopad 2021 – pracuję nad zagadnieniem, któremu można dać tytuł: Czy żyjąc kilka razy dłużej tożsamość osobowa będzie miała dla nas równie wielką wartość, jak obecnie?    nieco szerzej nad czym aktualnie pracuję / my current work

teksty ostatnie, aktualnie polecane
kliknięcie na link poniżej przenosi do miejsca, gdzie jest tekst lub news

(10.2021) skąd wiadomo…   –  Jak powstał Wszechświat   🙂

(09.2021) paper – Expansion of Western civilization 1492 – 1914 Changes of the Size of Areas Dependent on the West

(08.2021) artykuł – Ekspansja zachodniej cywilizacji 1492 – 1914. Zmiany wielkości obszarów uzależnionych od Zachodu

(07.2021) teoria wzrostu – Historyczne stymulatory i hamulce wzrostu. Koncepcje i przykłady. Europa, Chiny, Azja

(05.2021) fenomen Europy – Dlaczego Kościół, dlaczego chrześcijaństwo? Uzasadnienie wyboru …

(05.2021) recenzja i skrót – Jacenty Siewierski o książce G. Minois „Kościół i religia”

(03.2021) nowy fragment książki – Rzymska flota handlowa okresu Cesarstwa: szacunek wielkości

(02.2021)  nowe wydanie – Nauka i religia. Historiografia problemu

(01.2021) publikacja w księdze jubileuszowej Ryszarda Kleszcza –  Konieczność zła. Dowód nie wprost


Cywilizacja zachodnia i Czas

Cywilizacja zachodnia rzuca wyzwanie śmierci. Robi to bez fanfar, ale konsekwentnie. Kierunek nadało, trwające kilkaset lat, przekształcenie czasu w jedną z najważniejszych wartości. Czas jako wartość widać w kulcie szybkości, w kulcie młodości i żądaniu, by żyć coraz dłużej. Nie ma innych priorytetów, które równie szybko zwiększają swój udział w PKB. Jak do tego doszło? Co będzie dalej? O tym jest ta książka.

Można w niej szukać odpowiedzi na pytanie, jak rosnąca wartość czasu przyspiesza historyczny bieg Zachodu, wytycza kierunki rozwoju nauki, technologii i gospodarki i staje się równocześnie naszym przymusem (Czas jako Szybciej) i celem (Czas jako bycie coraz Dłużej).

Książka pobrana z mojej strony 45 734 razy w okresie 2012-2014

(08.2021) Czytając Canettiego trafiłem na jego myśl, która dobrze pasuje jako motto mojej książki: „Po to, żeby było więcej czasu, wszystko nabiera szybkości. Lecz mimo to czasu jest coraz mniej”.

Christianitas   Historyczny fenomen europejski

(aktualizacja maj 2021) Terminem fenomen europejski określa się trwałe przyspieszenie rozwoju Europy począwszy od XI-XII wieku, w porównaniu z wielkimi, ówczesnymi cywilizacjami świata. Realizuję projekt o roli chrześcijaństwa w powstaniu tego fenomenu. Na stronie Christianitas przedstawiam koncepcję książki oraz kilkanaście tekstów, które są jej fragmentami.

Główna teza pracy brzmi, że Kościół i chrześcijaństwo odegrały bardzo ważną, może kluczową rolę w inicjowaniu cywilizacyjnej eksplozji Europy w okresie od XI do XV wieku. Co nie znaczy, że wolno pomijać inne czynniki.

Doktryna i Kościół były katalizatorem, współsprawcą a także filtrem przesiewającym impulsy płynące z zewnątrz. Do szczegółowego badania tego wpływu wybrałem trzy obszary problemowe: powstanie nowożytnej nauki, technologii i gospodarki rynkowej.

Od 2018 roku współpracuję z Jacentym Siewierskim, autorem najlepszej polskiej pracy o chrześcijańskich korzeniach naszej cywilizacji. Ma na moim portalu swoją podstronę   Czemu Europa? 


Inne teksty

Artykuły i większe teksty, głównie związane z tematem cywilizacja zachodnia. Między innymi: ● Rosja, czyli nieszczęście świata ● optymistycznie o konieczności zła ● Średniowieczne statki handlowe (ebook) ●  jak i dlaczego powstało zachodnie tabu śmierci ● nauka i religia – historiografia problemu  ● miłość Boga – informacja dla ateistów ● poczucie winy w kulturze Zachodu ●  paradoksy sensu życia ● historia technologii średniowiecznej (rolnictwo, młyny). Także moje niektóre prace z lat 80. z sowietologii oraz tłumaczenia. 

Recenzje

Recenzje, opisy, streszczenia lub notki na temat książek z następujących dziedzin: ● historia i teoria nauki (E.Grant, H.Butterfield, S.Jaki, S.Shapin, A.Whitehead) ● historia i teoria cywilizacji (P.Chaunu, R.Duchesne, E.L.Jones, J.Kłoczowski, J.Delumeau, D.Landes, R.Wright, M.Simon, T.Woods) ● historia technologii (M.Taylor, A.Pacey) ● historia informatyki (G.Dyson) ● filozofia religii (A.Plantinga) ● historia fizyki współczesnej (B.Greene). Omówione prace, to z reguły ważne pozycje w literaturze przedmiotu.


Fotografia, film amatorski, sprzęt audio

Od roku 2014 publikuję teksty, jak zrobić amatorski film rodzinny, aby nie nudził osób spoza najbliższej rodziny a jego przygotowanie nie zabrało zbyt wiele czasu. W roku 2015 zamieściłem dwie obszerne recenzje domowych systemów głośnikowych. Na stronie są także prezentacje technik fotograficznych związanych z wykonywaniem obrazów panoramicznych, testy aparatów, rady dla przygotowujących wystawy fotograficzne i bardzo popularna instrukcja jak robić zdjęcia produktów sprzedawanych w Internecie.

Socjalizm

Ebook pt. (Nie)realny socjalizm. Klasyka sowietologii. O genezie ideologicznej i mechanizmie działania systemu politycznego w krajach komunistycznych. Warunkiem jego trwania było zablokowanie swobodnej artykulacji interesów. System blokowania pokazany na przykładzie władz lokalnych (m.in. ewolucja systemu wyborczego), prasy (m.in. analiza działania cenzury) i partii komunistycznej. Jedna z niewielu globalnych propozycji teoretycznych analizy komunizmu.

Książka pobrana z mojej strony 27 882 razy w okresie 2012-2014


kontakt adres-mail-gmail-9520           w niektórych tekstach w formacie pdf podany jest stary adres mojej strony.  Stopniowo to zmieniam na obecny


.
jezus_milosierdzie_04