Cywilizacja zachodnia – historia i teoria

rola chrześcijaństwa w powstaniu nowożytnej nauki, technologii i gospodarki

recenzje i streszczenia książek      filozofia i teologia       inne teksty

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie jacek.kwasniewski-2.jpg

lipiec 2021 – Uważny czytelnik zauważył, że często robię co innego, niż zamierzam. Tekst o Koperniku i zakończenie książki “Średniowieczne statki handlowe” ciągle nieskończone. Tymczasem niedawno przedstawiłem argumentację na rzecz Kościoła i chrześcijaństwa, jako głównych zmiennych wyjaśniających fenomen europejski.  A teraz robię niespodziankę tekstem o europejskiej kolonizacji…  nieco szerzej nad czym aktualnie pracuję / my current work

teksty ostatnie, aktualnie polecane
kliknięcie na link poniżej przenosi do miejsca, gdzie jest tekst lub news

(07.2021) artykuł – Podbój świata przez Europę, obliczony w mln. km. kw., w siedmiu punktach czasowych 1492-1914,

(07.2021) teoria wzrostu – Historyczne stymulatory i hamulce wzrostu. Koncepcje i przykłady. Europa, Chiny, Azja

(05.2021) fenomen Europy – Dlaczego Kościół, dlaczego chrześcijaństwo? Uzasadnienie wyboru …

(05.2021) recenzja i skrót – Jacenty Siewierski o książce G. Minois “Kościół i religia”

(04.2021) tłumaczenie – P.J.A. Guinote, Rozwój i schyłek Wielkiej Portugalskiej Armady Indyjskiej (XV-XVIII wiek)

(03.2021) nowy fragment książki – Rzymska flota handlowa okresu Cesarstwa: szacunek wielkości

(02.2021)  nowe wydanie – Nauka i religia. Historiografia problemu

(01.2021) publikacja w księdze jubileuszowej Ryszarda Kleszcza –  Konieczność zła. Dowód nie wprost

(03.2020)  rozdział książki – Wpływ Kościoła i chrześcijaństwa na postęp techniczny w Europie średniowiecznej


Cywilizacja zachodnia i Czas

Cywilizacja zachodnia rzuca wyzwanie śmierci. Robi to bez fanfar, ale konsekwentnie. Kierunek nadało, trwające kilkaset lat, przekształcenie czasu w jedną z najważniejszych wartości. Czas jako wartość widać w kulcie szybkości, w kulcie młodości i żądaniu, by żyć coraz dłużej. Nie ma innych priorytetów, które równie szybko zwiększają swój udział w PKB. Jak do tego doszło? Co będzie dalej? O tym jest ta książka.

Można w niej szukać odpowiedzi na pytanie, jak rosnąca wartość czasu przyspiesza historyczny bieg Zachodu, wytycza kierunki rozwoju nauki, technologii i gospodarki i staje się równocześnie naszym przymusem (Czas jako Szybciej) i celem (Czas jako bycie coraz Dłużej).

Książka pobrana z mojej strony 45 734 razy w okresie 2012-2014 

Christianitas   Historyczny fenomen europejski

(aktualizacja maj 2021) Terminem fenomen europejski określa się trwałe przyspieszenie rozwoju Europy począwszy od XI-XII wieku, w porównaniu z wielkimi, ówczesnymi cywilizacjami świata. Realizuję projekt o roli chrześcijaństwa w powstaniu tego fenomenu. Na stronie Christianitas przedstawiam koncepcję książki oraz kilkanaście tekstów, które są jej fragmentami.

Główna teza pracy brzmi, że Kościół i chrześcijaństwo odegrały bardzo ważną, może kluczową rolę w inicjowaniu cywilizacyjnej eksplozji Europy w okresie od XI do XV wieku. Co nie znaczy, że wolno pomijać inne czynniki.

Doktryna i Kościół były katalizatorem, współsprawcą a także filtrem przesiewającym impulsy płynące z zewnątrz. Do szczegółowego badania tego wpływu wybrałem trzy obszary problemowe: powstanie nowożytnej nauki, technologii i gospodarki rynkowej.

Od 2018 roku współpracuję z Jacentym Siewierskim, autorem najlepszej polskiej pracy o chrześcijańskich korzeniach naszej cywilizacji. Ma na moim portalu swoją podstronę   Czemu Europa? 


Inne teksty

Artykuły i większe teksty, głównie związane z tematem cywilizacja zachodnia. Między innymi: ● Rosja, czyli nieszczęście świata ● optymistycznie o konieczności zła ● Średniowieczne statki handlowe (ebook) ●  jak i dlaczego powstało zachodnie tabu śmierci ● nauka i religia – historiografia problemu  ● miłość Boga – informacja dla ateistów ● poczucie winy w kulturze Zachodu ●  paradoksy sensu życia ● historia technologii średniowiecznej (rolnictwo, młyny). Także moje niektóre prace z lat 80. z sowietologii oraz tłumaczenia. 

Recenzje

Recenzje, opisy, streszczenia lub notki na temat książek z następujących dziedzin: ● historia i teoria nauki (E.Grant, H.Butterfield, S.Jaki, S.Shapin, A.Whitehead) ● historia i teoria cywilizacji (P.Chaunu, R.Duchesne, E.L.Jones, J.Kłoczowski, J.Delumeau, D.Landes, R.Wright, M.Simon, T.Woods) ● historia technologii (M.Taylor, A.Pacey) ● historia informatyki (G.Dyson) ● filozofia religii (A.Plantinga) ● historia fizyki współczesnej (B.Greene). Omówione prace, to z reguły ważne pozycje w literaturze przedmiotu.


Fotografia, film amatorski, sprzęt audio

Od roku 2014 publikuję teksty, jak zrobić amatorski film rodzinny, aby nie nudził osób spoza najbliższej rodziny a jego przygotowanie nie zabrało zbyt wiele czasu. W roku 2015 zamieściłem dwie obszerne recenzje domowych systemów głośnikowych. Na stronie są także prezentacje technik fotograficznych związanych z wykonywaniem obrazów panoramicznych, testy aparatów, rady dla przygotowujących wystawy fotograficzne i bardzo popularna instrukcja jak robić zdjęcia produktów sprzedawanych w Internecie.

Socjalizm

Ebook pt. (Nie)realny socjalizm. Klasyka sowietologii. O genezie ideologicznej i mechanizmie działania systemu politycznego w krajach komunistycznych. Warunkiem jego trwania było zablokowanie swobodnej artykulacji interesów. System blokowania pokazany na przykładzie władz lokalnych (m.in. ewolucja systemu wyborczego), prasy (m.in. analiza działania cenzury) i partii komunistycznej. Jedna z niewielu globalnych propozycji teoretycznych analizy komunizmu.

Książka pobrana z mojej strony 27 882 razy w okresie 2012-2014


kontakt adres-mail-gmail-9520           w niektórych tekstach w formacie pdf podany jest stary adres mojej strony.  Stopniowo to zmieniam na obecny


.
jezus_milosierdzie_04