Cywilizacja zachodnia i Czas


Rozdział 2. Slajd 001
Skrót W stale przyspieszającej cywilizacji zachodniej czas stał się dobrem szczególnie cenionym i deficytowym. Gospodarka zachodnia uczyniła go towarem poddanym regułom rynku. Zasoby czasu podlegają racjonalnemu zarządzaniu a kontrola nad nimi jest nową forma władzy. Pokazane zostały przykłady zarządzania tymi zasobami oraz przykłady wyrobów, którymi obrót oznacza pośredni lub bezpośredni […]

Rozdział 2 – Rosnąca wartość czasu


jacek9520@gmail.com książka Cywilizacja zachodnia i Czas reklama książki na YouTube Informacje wydawnicze Plik z książką liczy 12 MB. Zanim go ściągniesz, możesz przeczytać krótką informację o książce zamieszczoną powyżej, obok zdjęcia okładki. Lub streszczenie. Ocenisz, czy Cię interesuje. Formę graficzną ocenisz otwierając którykolwiek z zamieszczonych poniżej rozdziałów w wersji pdf […]

Cywilizacja