Czemu Europa ?


Strona w budowie

Jacenty Siewierski, Chrześcijaństwo a ekspansja zachodniej cywilizacji

Jacenty Siewierski i Jacek Kwasniewski

Na zdjęciu: Jacenty Siewierski (po lewej)  i  Jacek Kwaśniewski

Książkę już można czytać, ale wygląd strony wciąż roboczy. Brakuje kilku słów o autorze i od niego. Ja również chcę krótko tę książkę zarekomendować. Stopniowo będziemy to wypełniać.

Jestem niezmiernie zadowolony mogąc zamieścić pracę Jacentego. Znam nieźle światową literaturę na temat cywilizacyjnej eksplozji Europy, datującej się od XII – XIV wieku i mogę z całym przekonaniem stwierdzić, że praca  Jacentego Siewierskiego jest jedną z najlepszych analiz roli chrześcijaństwa w powstaniu europejskiego fenomenu.


ROZWAŻANIA  WSTĘPNE

ze wstępu       wersja pdf

Kultura i cywilizacja. Definicje kluczowych pojęć

Religia i kultura

Osie periodyzacji

Zawartość opracowania


1.  CHRZEŚCIJAŃSTWO  JAKO  FUNDAMENT

streszczenie on-line      rozdział pdf

Od Romanitas ku Christianitas

Narodziny państwa chrześcijańskiego

Instytucjonalizacja chrześcijaństwa i pozycja Rzymu

Chrześcijańskie uniwersum moralno-polityczne

Kulturowa jedność chrześcijańskiej Europy

Postępująca erozja chrześcijaństwa

Podsumowanie


2.  INDYWIDUALIZM  W  EUROPEJSKIEJ  KULTURZE

streszczenie on-line       rozdział pdf

Kultura w epoce po-chrześcijańskiej

Chrześcijańskie źródła indywidualizmu

Zmiana celu kulturowego

Indywidualizm jako zagrożenie podstaw kultury

Postępująca erozja indywidualizmu


3.  FORMOWANIE  SIĘ  AUTONOMICZNEJ  SPOŁECZNOŚCI  MIEJSKIEJ

streszczenie on-line       rozdział pdf

Uniwersalia kulturowe i cywilizacyjne

Dyferencjacje wzorów cywilizacyjnych

Chrześcijańskie inspiracje autonomicznej społeczności miejskiej

Droga miasta ku autonomii w Europie średniowiecznej

Podstawy autonomii miast

Wpływ średniowiecznej społeczności miejskiej na dynamikę i przemiany gospodarcze. Od społeczności miejskiej do kapitalizmu

Zakończenie. Szczególna rola miasta w rozwoju historycznym


4.  NARODZINY  PORZĄDKU  PRAWNEGO

streszczenie on-line       rozdział pdf

Miejsce prawa w kulturze konfucjańskiej

Formowanie się zachodniej tradycji prawnej

Reforma kościelna w XI w.


5.  PRELUDIUM  REWOLUCJI  NAUKOWEJ

streszczenie on-line       rozdział pdf

Bóg i ład natury

Wiedza naukowa w starożytności i w średniowieczu

Pożytki płynące ze scholastyki

Autorytet i rozwój wiedzy


    ZAKOŃCZENIE

streszczenie on-line       rozdział pdf


   BIBLIOGRAFIA,   INDEKS RZECZOWY       wersja pdf


   streszczenie książki, całość on-line


Fragmenty robocze i techniczne

Osiągnięcia cywilizacyjne i zagrożenia kulturowe

Indywidualizm a zagrożenia kulturowe

Zachód i Reszta

Bibliografia, indeks rzeczowy

Indeks rzeczowy

kjkjkjkjkjk kljkjkjkj

jklhkjhkjkjg

tytuł 2

;kljljljlkjlkjlkjlkjlkjkljh

tytuł 3

lkjlkjlkjlkjlkjkljh

tytuł 4

ljkhkjhkjhkjhkjhkjkjg