Inne teksy


(Uzupełnienie argumentacji Plantingi) Początek tekstu Tradycja chrześcijańska od św. Augustyna po filozofów współczesnych traktuje zło, jako nieunikniony produkt uboczny posiadania przez nas wolnej woli. Mając wolną wolę przy podejmowaniu decyzji o wymiarze moralnym, jedni wybierają dobro, inni zło. Zło jest kosztem, ale bez wolności wyboru nie byłoby też dobra. Bowiem […]

Streszczenie – Konieczność zła. Dowód nie wprost


Spis treści Wstęp Zachód – sekularyzacja i modernizacja a kultura Czasu Islam – jak powolna sekularyzacja opóźnia modernizację Rosja – jak zbyt szybka sekularyzacja hamuje modernizację Zakończenie: inni uczestnicy wyścigu Summary Notka z września 2015 Tekst był pisany dziewięć lat temu. Dzisiaj przegrana cywilizacyjna Rosji jest coraz bardziej widoczna. Przegrana […]

Streszczenie – Islam i Rosja: przegrane cywilizacje?


Stosowalność koncepcji programów badawczych Imre Lakatosa w naukach humanistycznych Spis treści Skąd tytułowe pytanie Czy filozofia historii jest nauką? Filozofia nauki i Imre Lakatos Moja praca „Cywilizacja zachodnia i czas” w perspektywie teorii programów badawczych Pas ochronny hipotez wokół twardego rdzenia – przykłady Krytyka mojej koncepcji i dokonane modyfikacje – […]

Streszczenie – Czy teoria cywilizacji może być naukowa?Spis treści Wstęp. Oczywiste nie jest oczywiste Co znaczy pragnienie Dłużej dzisiaj a co znaczyło w przeszłości Pragnienie Dłużej jako mityczny sposób doświadczania czasu Posłowie Wstęp i Posłowie Zachodnie doświadczanie świata jest w istotnym stopniu sterowane mitami. Bodaj najważniejszym jest mityczne przeżywanie Czasu, w tym przekonanie, że człowiek – odkąd […]

Streszczenie – Nieprawda, że ludzie – od kiedy sięgnąć pamięcią ...


Jean Delumeau Grzech i strach. Poczucie winy w kulturze Zachodu XIII – XVIII w. Wydawnictwo PAX i Oficyna Wydawnicza Wolumen, Warszawa 1994 Początek recenzji Jean Delumeau (ur. w 1923 r.) należy do grona najwybitniejszych współczesnych historyków francuskich. Zajmuje się kulturą i mentalnością średniowiecza oraz odrodzenia, specjalizuje w historii Kościoła i […]

Streszczenie – Poczucie winy w kulturze Zachodu. Refleksje nad książką ...


Spis treści Wstęp Fenomen europejski jako przedmiot badań nauk historycznych Fenomen europejski – definicja zjawiska i podstawowy problem badawczy Historyczny wyścig Zachodu z resztą świata – prezentacja zjawiska Fenomen europejski – problemy i główne pytania Fenomen europejski – osie polemik teoretycznych Tajemnicze źródła europejskiej innowacyjności Zakończenie Abstract (in English) Literatura […]

Streszczenie – Historyczny fenomen europejski, czyli jak Europa prześcignęła AzjęBadając wzajemne oddziaływanie Kościoła, chrześcijaństwa oraz nauki nowożytnej musimy być świadomi długiej, bo trwającej przeszło sto lat, debaty naukowej o relacjach między religią a nauką. Jej cechą charakterystyczną jest bardzo znacząca ewolucja myślenia historyków i socjologów na ten temat. W ostatniej ćwiartce XIX wieku została sformułowana teza o permanentnej wojnie […]

Streszczenie – Nauka i religia: historiografia problemu  pobierz / wydrukuj tekst Wstęp Dwadzieścia pięć lat temu, w październiku 1989 roku, wystartował jeden z najważniejszych programów polskiej transformacji ustrojowej. Premier Mazowiecki mianował Krzysztofa Lisa na stanowisko pełnomocnika rządu do spraw prywatyzacji. Słowo „prywatyzacja” było wtedy zbyt kontrowersyjne, więc zastąpiono je bezpiecznym ogólnikiem „przekształcenia własnościowe”. Lis miał obmyślić, […]

Początki polskiej prywatyzacji 1989 – 1991 Profesjonalizm kontra polityka