Streszczenie – Nieprawda, że ludzie – od kiedy sięgnąć pamięcią – pragną żyć dłużej. To mit, zrodzony niedawno


Spis treści

  • Wstęp.
  • Oczywiste nie jest oczywiste
  • Co znaczy pragnienie Dłużej dzisiaj a co znaczyło w przeszłości
  • Pragnienie Dłużej jako mityczny sposób doświadczania czasu
  • Posłowie

Wstęp i Posłowie

Zachodnie doświadczanie świata jest w istotnym stopniu sterowane mitami. Bodaj najważniejszym jest mityczne przeżywanie Czasu, w tym przekonanie, że człowiek – odkąd sięgnąć pamięcią – pragnie dłuższego życia. Ten mit ma potężną siłę oddziaływania, którą odczuwamy na co dzień, aczkolwiek sam jest niewidzialny, choć wszechobecny. Jak każdy mit. Przekonanie, że pragnienie dłuższego życia jest odwieczne, jest złudzeniem, ale z mitem się nie dyskutuje. Działającego na nas mitu nie widzimy jako mitu, ale jako bezdyskusyjną prawdę i w związku z tym ufamy mu bezgranicznie.

Pierwsza wersja tego tekstu została napisana w roku 2004 i stała się fragmentem czwartego rozdziału mojej książki „Cywilizacja zachodnia i Czas”. Nieco później zamieniłem go na artykuł i zamieściłem na mojej stronie. Oceniając poczytność tego tekstu liczbą pobrań ze strony, nie cieszył się wielką popularnością. Dyskutowałem o tym ze znajomymi i doszedłem do wniosku, że tak dziwne dla nich zagadnienie powinno być wyjaśnione nieco szerzej. Tekst przeredagowałem i nieco rozszerzyłem. Opatrzyłem go bardziej adekwatnym tytułem, choć odbiegającym od aktualnych trendów tytułotwórczych. Jeśli zachęci teraz do przemyślenia problemu, proponuję sięgnąć do książki, o której wspomniałem.