Streszczenie – Historyczny fenomen europejski, czyli jak Europa prześcignęła Azję


Spis treści

 • Wstęp
 • Fenomen europejski jako przedmiot badań nauk historycznych
 • Fenomen europejski – definicja zjawiska i podstawowy problem badawczy
 • Historyczny wyścig Zachodu z resztą świata – prezentacja zjawiska
 • Fenomen europejski – problemy i główne pytania
 • Fenomen europejski – osie polemik teoretycznych
 • Tajemnicze źródła europejskiej innowacyjności
 • Zakończenie
 • Abstract (in English)
 • Literatura
 • Tabele i wykresy

Fragment Wstępu

W niniejszym artykule przedstawiam istotne wątki dyskusji teoretycznych wokół fenomenu europejskiego. Terminem tym określa się wyjątkową dynamikę historycznego rozwoju naszego kontynentu na tle innych wielkich cywilizacji świata. Literatura poświęcona temu tematowi jest bardzo rozległa i każda próba jej zaprezentowania wymaga pewnego uporządkowania.

Zaczynam od przedstawienia danych liczbowych jak wyglądała dynamika historycznego rozwoju Europy na tle innych cywilizacji. Bez tego dyskusja o zmieniającej się pozycji Europy, a szerzej – Zachodu, na tle świata, łatwo grzęźnie w bezproduktywnych sporach.

Następnie krótko zrelacjonuję zasadnicze problemy dyskutowane w odniesieniu do fenomenu europejskiego. Ponieważ debata rozgrywa się często w formie polemik między rozbieżnymi stanowiskami, przedstawię także główne osie tych polemik oraz reprezentantów przeciwstawnych opcji.

Na koniec chciałbym nieco bliżej zrelacjonować dyskusję nad jednym z kluczowych problemów europejskiego fenomenu, mianowicie kwestią źródeł europejskiej innowacyjności.