Recenzje


Edward Grant   Średniowieczne podstawy nauki nowożytnej Komentarz Książka bardzo ciekawa, jest nowym spojrzeniem na rolę średniowiecza w powstanie nauki nowożytnej. Wpisuje się w wielką debatę, czy średniowiecze wniosło wartościowy wkład w tworzenie ery nowożytnej. Odpowiedź autora jest pozytywna a argumenty niebanalne. Moim zdaniem, najważniejsze fragmenty to Przedmowa oraz punkty 1, […]

Grant Edward, Średniowieczne podstawy nauki nowożytnej


Brian Greene Struktura kosmosu. Przestrzeń, czas i struktura rzeczywistości Prószyński i S-ka, 2005 Streszczenie książki wykonał Jacek Kwaśniewski Znana książka pokazująca stan rozwoju fizyki i kosmologii u progu XXI wieku. Przeznaczona dla szerokiego kręgu odbiorców. Napisana wyjątkowo klarownie, kompetentnie i bez zbytnich uproszczeń. Uważny czytelnik, także humanista, poczuje sporą satysfakcję, […]

Greene Brian, Struktura kosmosu

jacek9520@gmail.com Recenzje,  streszczenia,  opisy książek,  tłumaczenia Butterfield Herbert, Rodowód współczesnej nauki 1300- 1800 opis książki “The Origins of Modern Science 1300-1800”, wielkość tekstu – 5 stron wersja on-line wersja pdf Pozycja klasyczna w literaturze przedmiotu. Wydana po raz pierwszy w roku 1958. Autor koncentruje się na kilku kluczowych sprawach (kosmologia, […]

Recenzje