Recenzje


Robert Wright    Nonzero. Logika ludzkiego przeznaczenia (Nonzero. The Logic of Human Destiny) Komentarz i opis książki Refleksja po lekturze.  Oceń, czy warto czytać resztę tego tekstu i sięgnąć do samej książki. Książka interesująca i denerwująca. Interesująca, bo podziwiam odwagę autora. Zakres tematyczny olbrzymi: ewolucja kulturowa i biologiczna, by wykazać jej […]

Wright Robert, Nonzero. Logika ludzkiego przeznaczenia


Thomas E. Woods Jr. Jak Kościół katolicki zbudował cywilizację zachodnią Wydawnictwo AA, Kraków 2006 Jacek Kwaśniewski – recenzja Thomas Woods jest historykiem, członkiem Instytutu von Misesa (USA) i autorem wielu publikacji z ekonomii i historii. Jest neokonserwatywnym obrońcą zasad wolnego rynku i katolickim tradycjonalistą. Książka „Jak Kościół katolicki zbudował zachodnią […]

Woods Thomas, Jak Kościół katolicki zbudował cywilizację zachodnią


Alfred North Whitehead,   „Nauka i świat współczesny”, PAX, 1988 Komentarz Książka stara, napisana 81 lat temu, ale nazwisko autora stanowiło samo w sobie rekomendację. Whitehead był wybitnym matematykiem i filozofem. Pierwszy rozdział pt. „Geneza nowożytnej nauki” jest bardzo ciekawy, reszta mniej. Dobrze zapowiadały się rozważania na temat wieków XVII-XVIII. Miały […]

Whitehead Alfred N., Nauka i świat współczesny
Co wiedziano? Zakres wiedzy i natura natury W okolicach roku 1611, Galileusz zaobserwował na Słońcu przy pomocy teleskopu ciemne, przesuwające się plamy. Gmach filozofii naturalnej, odziedziczony po Arystotelesie zachwiał się. Ciała sfery niebieskiej powinny być nieruchome i nieskazitelne. Galileusz zanegował wprost rozumowanie, że skoro sfera niebieska jest doskonała, na Słońcu […]

Shapin Steven, Rewolucja naukowa


Alvin Plantinga i dyskusja o Bogu w obliczu istnienia zła Alvin Plantinga należy do filozofów, którzy zdają kłam potocznemu sądowi, że filozofia nie rodzi rozstrzygnięć. Że można filozofować, ale nie można ostatecznie przesądzić, kto ma rację. Zwłaszcza w sprawach podstawowych, na przykład w kwestiach metafizycznych odnośnie Boga. Plantinga jest filozofem […]

Plantinga Alvin, O książce A. Plantingi – Bóg, wolność i ...Obrazek statek
Arnold Pacey Technologia w cywilizacji świata. Historia tysiąca lat Technology In World Civilization The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 2000 Jacek Kwaśniewski:  refleksja po lekturze i  opis  książki Refleksja po lekturze Chcąc zrozumieć historyczny fenomen, jakim jest Europa, trzeba oglądać jej historyczne relacje z innymi wielkimi cywilizacjami. Sięgając do prac z […]

Pacey Arnold, Technology In World Civilization


Jerzy Kłoczowski,  Europa. Chrześcijańskie korzenie Komentarz Mieszane wrażenia. Książka krótka, reklamowana na okładce jako esej. Spodziewałem się pokazania głębokich mechanizmów i odpowiedzi na pytanie, co w chrześcijaństwie było powodem nadania Europie rozpędu w wiekach późniejszych. Zamiast tego krótka litania faktów, która ma zastąpić wyjaśnienie i zrozumienie. Ale kiedy zacząłem robić […]

Kłoczowski Jerzy, Europa. Chrześcijańskie korzenie


Eric Lionel Jones Cud europejski.  Środowisko, gospodarka i geopolityka w historii Europy i Azji Recenzja oraz tłumaczenie / streszczenie – Jacek Kwaśniewski (2021) The European Miracle. Environments, economies, and geopolitics in the history of Europe and Asia. (wydanie II, Cambridge University Press, 1997) Recenzja i streszczenie / tłumaczenie zostały zrobione […]

Jones Eric Lionel, The European MiracleJacek Kwaśniewski – mój komentarz (2007) Będę pisał o tylko o pierwszej części książki, do części rozdziału trzeciego włącznie. Tam jest zawarta interesująca mnie teza, że rodowód współczesnej nauki wywodzi się z podstawowych zasad judaizmu i wiary chrześcijańskiej. Jest to rodowód, zdaniem Jaki’ego, w tym sensie, że podstawowe kosmologiczne idee […]

Jaki Stanley, Zbawca nauki