Bieżące informacje nad czym pracuję (od 2021)


Luty 2021

Aktualnie pracuję nad dwoma tekstami. Pierwszy to rozszerzona aktualizacja artykułu o przemysłowej energetyce Średniowiecza. Pięć lat temu napisałem krótko o znaczeniu młynów i wiatraków dla rozwoju gospodarczego średniowiecznej Europy (Młyny i wiatraki). Teraz chciałbym moją argumentację poszerzyć i uzupełnić o bardzo ważny i pominięty wtedy składnik. W pełnym Średniowieczu młyny i wiatraki dostarczały Europie energi w wysokości ok. 600 tysięcy koni mechanicznych. Ale przecież energia wiatru napędzała całą europejską flotę handlową a ta była kluczowym elementem średniowiecznej rewolucji handlowej. Z jakich więc mocy energetycznych korzystała ta rewolucja? Mam nadzieję, że praca, jaką włożyłem w napisanie książki o średniowiecznych statkach handlowych (patrz tutaj) pozwoli na dokonanie tego szacunku a przynajmniej wskazanie kierunków, którymi należy podążyć, aby ten szacunek wykonać.

Drugi tekst jest związany z kosmologią Kopernika i Ptolemeusza. Istnieje wiele, zdecydowanie rozbieżnych ocen na temat znaczenia dzieła Kopernika w historii nauki. Chciałbym zobaczyć, jakie są źródła tego zróżnicowania. To wymaga m.in. jasnej, ale nie uproszczonej, prezentacji, czym się różni kosmologia Kopernika od Ptolemeusza.