Bieżące informacje nad czym pracuję (od 2021)


Kwiecień / April  2021

Aktualizuję książkę “Średniowieczne statki handlowe”. Dotarłem do rozdziałów poświęconych oceanicznej eksploracji i ekspansji iberyjskiej. Chciałem sprawdzić, czy zawarte w książce informacje o stratach na trasach oceanicznych są dokładne. Odświeżyłem więc sobie ciekawą pracę Oma Prakasha i zrobiłem tłumaczenie klasycznej pracy Guinote’a “Ascensão e declínio, da Carreira da Índia (Séculos XV-XVIII)”. Tekst zawiera wiele ważnych i ciekawych informacji o stratach, jakie armady poniosły w ciągu kilkuset lat.

Autor książek o jachtingu, który zamieścił swoją wersję informacji o przeliczeniu siły wiatru na energię mechaniczną żagla, nie odpowiada na moje prośby, by skonfrontował ją ze wzorami konwersji znanymi z fizyki. Bo wyniki są zdecydowanie inne.  Po wstępnej odpowiedzi, zamilkł i nie reaguje na maile. ???

ENG I am updating the book “Medieval Merchant Ships”. Reading chapters on oceanic exploration and Iberian expansion, I wanted to check whether the information about losses on ocean routes I put there is accurate. I’ve remembered the interesting work of Om Prakash and did a translation of Guinote’s classic work “Ascensão e declínio, da Carreira da Índia (Séculos XV-XVIII)”. The final version of translation will be available in April. The paper contains a lot of important and interesting information about losses.

The author of well known books on jachting got silent. His data about mechanical energy generated by sails are quite different from those that can be calculated on the basis of known formulas. I asked him to explain the difference. Initially he promised but later got silent. I asked him again and nothing. ???

Marzec / March  2021

Czekam na dyskusję ze specjalistą od jachtingu, na temat energii mechanicznej generowanej przez żagle i dlatego odłożyłem na bok tekst o szacowaniu łącznej mocy energetycznej (w postaci napędu żaglowego) średniowiecznej, europejskiej floty handlowej. Tekst o kosmologii Kopernika też czeka w kolejce. Robię aktualizację mojej książki “Średniowieczne statki handlowe”. Poznałem  norweskiego  historyka Johanna Rasmusa Brandta, który zrobił bardzo interesujące szacunki wielkości rzymskiej floty handlowej. Usunąłem z mojej książki stare informacje na ten temat i wstawiłem nowe, za Brandtem. I kontynuuję aktualizację książki

ENG I wait for the discussion, with the specialist in jachting, on the mechanical energy generated by sails, and that’s why I have put aside the text on the estimation of the energy capacity (in the form of sail propulsion) of the medieval European merchant fleet. The text about Copernicus’ cosmology is also waiting in the queue. Recently I’ve met the Norwegian historian Johann Rasmus Brandt, who made very interesting estimates of the size of Roman merchant fleet. So interesting that I’ve removed old information on this subject from my book “Medieval Merchant Ships” and inserted new information after Brandt. Now I continue updating the book.

Luty / February  2021

Aktualnie pracuję nad dwoma tekstami. Pierwszy to rozszerzona aktualizacja artykułu o przemysłowej energetyce Średniowiecza. Pięć lat temu napisałem krótko o znaczeniu młynów i wiatraków dla rozwoju gospodarczego średniowiecznej Europy (Młyny i wiatraki). Teraz chciałbym moją argumentację poszerzyć i uzupełnić o bardzo ważny i pominięty wtedy składnik. W pełnym Średniowieczu młyny i wiatraki dostarczały Europie energii w wysokości ok. 600 tysięcy koni mechanicznych. Ale przecież energia wiatru napędzała całą europejską flotę handlową a ta była kluczowym elementem średniowiecznej rewolucji handlowej. Z jakich więc mocy energetycznych korzystała ta rewolucja? Mam nadzieję, że praca, jaką włożyłem w napisanie książki o średniowiecznych statkach handlowych (patrz tutaj) pozwoli na dokonanie tego szacunku a przynajmniej wskazanie kierunków, którymi należy podążyć, aby ten szacunek wykonać.

Drugi tekst jest związany z kosmologią Kopernika i Ptolemeusza. Istnieje wiele, zdecydowanie rozbieżnych ocen na temat znaczenia dzieła Kopernika w historii nauki. Chciałbym zobaczyć, jakie są źródła tego zróżnicowania. To wymaga m.in. jasnej, ale nie uproszczonej, prezentacji, czym się różni kosmologia Kopernika od Ptolemeusza.