Jones Eric Lionel, The European Miracle


Eric Lionel Jones
Cud europejski.  Środowisko, gospodarka i geopolityka w historii Europy i Azji
Recenzja oraz tłumaczenie / streszczenie – Jacek Kwaśniewski (2021)

The European Miracle. Environments, economies, and geopolitics in the history of Europe and Asia. (wydanie II, Cambridge University Press, 1997)

Recenzja i streszczenie / tłumaczenie zostały zrobione w roku 2007 a w roku 2021 zaktualizowane. Obecnie usunąłem wersję on line. Aktualna wersja pdf, patrz: The_European_Miracle