Cywilizacja zachodnia – historia i teoria

rola chrześcijaństwa w powstaniu nowożytnej nauki, technologii i gospodarki

recenzje i streszczenia książek      filozofia i teologia       inne teksty


teksty ostatnie, aktualnie polecane, news

kliknięcie na link poniżej przenosi do miejsca, gdzie jest tekst lub news

(11.2018) Jacenty Siewierski – Historyczny wyścig cywilizacji. Dlaczego Zachód zwyciężył? Rola chrześcijaństwa

(09.2018) artykuł (aktualizacja) Średniowieczna rewolucja rolnicza

(09.2017) NOWA   KSIĄŻKA – Średniowieczne statki handlowe. Studium z historii technologii

(09.2017) nowa wersja tekstu – Życie po śmierci

(12.2017) aktualizacja – „Nie wódź na pokuszenie” czy „Odwódź od pokuszenia”?  

Podstrona  Czemu Europa  jest poświęcona pracom Jacentego Siewierskiego


Cywilizacja zachodnia i Czas

Ksiązka pt. Cywilizacja zachodnia i Czas ● Jak sekularyzacja i modernizacja przekształciły czas w nadrzędną wartość Zachodu ● Jak rosnąca wartość czasu stworzyła cywilizacyjne priorytety: Działać-Jak-Najszybciej, Żyć-Jak-Najdłużej, Być-Młodym-Bez-Końca ● Jak te żądania pochłaniają coraz więcej zasobów i nadają laickiej cywilizacji nieoczekiwany kierunek rozwoju, niemal wykraczający poza doczesność.

Można na tę książkę spojrzeć inaczej ● Jak rosnąca wartość czasu rozpędziła historyczny bieg Zachodu, wytyczyła kierunki rozwoju nauki, technologii i gospodarki i stała się równocześnie naszym przymusem (Czas jako Szybciej) i celem (Czas jako Dłużej).

Książka pobrana z mojej strony 45 734 razy w okresie 2012-2014

Christianitas Historyczny fenomen europejski

Terminem fenomen europejski określa się trwałe przyspieszenie rozwoju Europy począwszy od XI-XII wieku, w porównaniu z innymi, wielkimi cywilizacjami świata. Realizuję projekt o roli chrześcijaństwa w powstaniu tego fenomenu. Na stronie Christianitas przedstawiam koncepcję książki oraz dziewięć tekstów, które są jej fragmentami lub wersjami do dyskusji.

Główna teza mojej pracy brzmi, że Kościół i chrześcijaństwo, w okresie od XI do XV wieku, odegrały kluczową rolę w zainicjowaniu cywilizacyjnej eksplozji nowożytnej Europy. Na czym owa kluczowa rola polegała piszę tutaj.

Doktryna i Kościół były wszechobecnym katalizatorem, współsprawcą a także filtrem przesiewającym impulsy płynące z zewnątrz. Do szczegółowego badania tego wpływu wybrałem trzy obszary problemowe: powstanie nowożytnej nauki, technologii i gospodarki rynkowej.


Inne teksty

Teksty głównie związane z tematem cywilizacja zachodnia. Między innymi: ● zachodnie tabu śmierci ● filozofia nauki a teoria cywilizacji  ● nauka a religia – ewolucja poglądów ● Islam i Rosja wobec Zachodu ● poczucie winy w kulturze Zachodu ● optymistycznie o konieczności zła ● paradoksy sensu życia. Także moje niektóre prace z lat 80. z sowietologii oraz tłumaczenia.

Recenzje

Recenzje, opisy i streszczenia książek z następujących dziedzin: ● historia i teoria nauki (m.in. E.Grant, H.Butterfield, S.Jaki) ● historia i teoria cywilizacji (m.in. E.L.Jones, J.Delumeau, R.Duchesne) ● historia techniki (A.Pacey) ● historia informatyki (G.Dyson) ● filozofia religii (A.Plantinga) ● historia fizyki współczesnej (B.Greene). Omówione prace, to z reguły ważne pozycje w literaturze przedmiotu.


Fotografia, film amatorski, sprzęt audio

Od roku 2014 publikuję teksty, jak zrobić amatorski film rodzinny, aby nie nudził osób spoza najbliższej rodziny a jego przygotowanie nie zabrało zbyt wiele czasu. W roku 2015 zamieściłem dwie obszerne recenzje domowych systemów głośnikowych. Na stronie są także prezentacje technik fotograficznych związanych z wykonywaniem obrazów panoramicznych, testy aparatów, rady dla przygotowujących wystawy fotograficzne i bardzo popularna instrukcja jak robić zdjęcia produktów sprzedawanych w Internecie.

Socjalizm

Ebook pt. (Nie)realny socjalizm. Klasyka sowietologii. O genezie ideologicznej i mechanizmie działania systemu politycznego w krajach komunistycznych. Warunkiem jego trwania było zablokowanie swobodnej artykulacji interesów. System blokowania pokazujemy na przykładzie władz lokalnych (m.in. ewolucja systemu wyborczego), prasy (m.in. analiza działania cenzury) i partii komunistycznej. Jedna z niewielu globalnych propozycji teoretycznych analizy komunizmu.

Książka pobrana z mojej strony 27 882 razy w okresie 2012-2014


kontakt adres-mail-gmail-9520           w niektórych tekstach w formacie pdf podany jest stary adres mojej strony.  Stopniowo to zmieniam na obecny


Grabarczyk

Putin Library

.
jezus_milosierdzie_04