Cywilizacja zachodnia – historia i teoria

rola chrześcijaństwa w powstaniu nowożytnej nauki, technologii i gospodarki

recenzje i streszczenia książek      filozofia i teologia       inne teksty


teksty ostatnie, aktualnie polecane, news

kliknięcie na link poniżej przenosi do miejsca, gdzie jest tekst lub news

Podstrona Czemu Europa jest poświęcona pracom Jacentego Siewierskiego

(09.2018) artykuł (aktualizacja) Średniowieczna rewolucja rolnicza

(09.2017) NOWA   KSIĄŻKA – Średniowieczne statki handlowe. Studium z historii technologii

(09.2017) nowa wersja tekstu – Życie po śmierci

(09.2017) nowa wersja artykułu – Model Wszechświata pojmowalny psychologicznie

(12.2017) aktualizacja – „Nie wódź na pokuszenie” czy „Odwódź od pokuszenia”?

(05.2015) artykuł (wersja robocza) – Młyny i wiatraki Średniowiecza


Cywilizacja zachodnia i Czas

Ksiązka pt. Cywilizacja zachodnia i Czas ● Jak sekularyzacja i modernizacja przekształciły czas w nadrzędną wartość Zachodu ● Jak rosnąca wartość czasu stworzyła cywilizacyjne priorytety: Działać-Jak-Najszybciej, Żyć-Jak-Najdłużej, Być-Młodym-Bez-Końca ● Jak te żądania pochłaniają coraz więcej zasobów i nadają laickiej cywilizacji nieoczekiwany kierunek rozwoju, niemal wykraczający poza doczesność.

Można na tę książkę spojrzeć inaczej ● Jak rosnąca wartość czasu rozpędziła historyczny bieg Zachodu, wytyczyła kierunki rozwoju nauki, technologii i gospodarki i stała się równocześnie naszym przymusem (Czas jako Szybciej) i celem (Czas jako Dłużej).

Książka pobrana z mojej strony 45 734 razy w okresie 2012-2014

Christianitas Historyczny fenomen europejski

Terminem fenomen europejski określa się trwałe przyspieszenie rozwoju Europy począwszy od XI-XII wieku, w porównaniu z innymi, wielkimi cywilizacjami świata. Realizuję projekt o roli chrześcijaństwa w powstaniu tego fenomenu. Na stronie Christianitas przedstawiam koncepcję książki oraz dziewięć tekstów, które są jej fragmentami lub wersjami do dyskusji.

Główna teza mojej pracy brzmi, że Kościół i chrześcijaństwo, w okresie od XI do XV wieku, odegrały kluczową rolę w zainicjowaniu cywilizacyjnej eksplozji nowożytnej Europy. Na czym owa kluczowa rola polegała piszę tutaj.

Doktryna i Kościół były wszechobecnym katalizatorem, współsprawcą a także filtrem przesiewającym impulsy płynące z zewnątrz. Do szczegółowego badania tego wpływu wybrałem trzy obszary problemowe: powstanie nowożytnej nauki, technologii i gospodarki rynkowej.


Inne teksty

Teksty głównie związane z tematem cywilizacja zachodnia. Między innymi: ● zachodnie tabu śmierci ● filozofia nauki a teoria cywilizacji  ● nauka a religia – ewolucja poglądów ● Islam i Rosja wobec Zachodu ● poczucie winy w kulturze Zachodu ● optymistycznie o konieczności zła ● paradoksy sensu życia. Także moje niektóre prace z lat 80. z sowietologii oraz tłumaczenia.

Recenzje

Recenzje, opisy i streszczenia książek z następujących dziedzin: ● historia i teoria nauki (m.in. E.Grant, H.Butterfield, S.Jaki) ● historia i teoria cywilizacji (m.in. E.L.Jones, J.Delumeau, R.Duchesne) ● historia techniki (A.Pacey) ● historia informatyki (G.Dyson) ● filozofia religii (A.Plantinga) ● historia fizyki współczesnej (B.Greene). Omówione prace, to z reguły ważne pozycje w literaturze przedmiotu.


Fotografia, film amatorski, sprzęt audio

Od roku 2014 publikuję teksty, jak zrobić amatorski film rodzinny, aby nie nudził osób spoza najbliższej rodziny a jego przygotowanie nie zabrało zbyt wiele czasu. W roku 2015 zamieściłem dwie obszerne recenzje domowych systemów głośnikowych. Na stronie są także prezentacje technik fotograficznych związanych z wykonywaniem obrazów panoramicznych, testy aparatów, rady dla przygotowujących wystawy fotograficzne i bardzo popularna instrukcja jak robić zdjęcia produktów sprzedawanych w Internecie.

Socjalizm

Ebook pt. (Nie)realny socjalizm. Klasyka sowietologii. O genezie ideologicznej i mechanizmie działania systemu politycznego w krajach komunistycznych. Warunkiem jego trwania było zablokowanie swobodnej artykulacji interesów. System blokowania pokazujemy na przykładzie władz lokalnych (m.in. ewolucja systemu wyborczego), prasy (m.in. analiza działania cenzury) i partii komunistycznej. Jedna z niewielu globalnych propozycji teoretycznych analizy komunizmu.

Książka pobrana z mojej strony 27 882 razy w okresie 2012-2014


kontakt adres-mail-gmail-9520           w niektórych tekstach pdf podany jest stary adres mojej strony.  Stopniowo to zmieniam na nowy adres


Grabarczyk

Putin Library

.
jezus_milosierdzie_04