Socjalizm


Tabela 41 daty cyferki
Informacja o wydaniu PWN 1992 Wydanie I tej książki ukazało się w drugim obiegu, dzięki pomocy ówczesnego Społecznego Komitetu Nauki, nakładem wydawnictwa Piechur, Warszawa 1988 Projekt okładki Dariusz Litwiniec Redaktor techniczny Teresa Skrzypkowska Korekta Hanna Janczewska Copyright © by Jerzy Drygalski and Jacek Kwaśniewski Warszawa 1992 ISBN 83-01-10890-8 Wydawnictwo Naukowe […]

(Nie)realny socjalizm, część II