Strona startowa


Nauka i wydawniczy biznes spekulacyjny. Z jednej strony naukowcy i osoby pragnące się kształcić, z drugiej – wielkie wydawnictwa naukowe, które maksymalizują zysk poprzez minimalizowanie nakładów, maksymalizowanie ceny i celowanie w grupę bogatych nabywców instytucjonalnych. wersja pdf Znikająca wirtualna biblioteka (library.nu) Christopher M. Kelty Christopher M. Kelty jest profesorem nadzwyczajnym […]

Czytanie tekstów naukowych może być przestępstwem


Putin jest Putlerem, ale bez zgody władz rosyjskich nie istniałaby największa na świecie darmowa biblioteka naukowa. Kiedy zachodni wydawcy doprowadzili do zamknięcia, przy pomocy wyroku sądowego, olbrzymi i dostępny bezpłatnie księgozbiór o nazwie Library.nu, odrodził się on w Rosji i cały czas rośnie. Obecnie jest jedną z kilku największych bibliotek […]

Putin Library


{:pl}{:pl} Cywilizacja zachodnia – historia i teoria rola chrześcijaństwa w powstaniu nowożytnej nauki, technologii i gospodarki recenzje i streszczenia książek      filozofia i teologia       inne teksty kontakt            w niektórych tekstach w formacie pdf podany jest stary adres mojej strony.  Stopniowo to zmieniam […]

Strona startowa